Roxbury Strategic Master Plan Oversight Committee Meeting

Jun 03, 2024

6:00 PM - 8:00 PM
Rss
 • Contact Name:

  Naoise McDonnell

 • Contact Email Address:

  [email protected]

 • Type:

  Roxbury Strategic Master Plan Oversight Committee (RSMPOC)

 • Location:

  Virtual Meeting

Description:

Registration: bit.ly/RSMPOC-JUN2024
Toll Free Call in Number: (833) 568-8864
Meeting ID: 161 842 3731

The Roxbury Strategic Master Plan Oversight Committee (RSMPOC) was developed to oversee projects that fall under the Roxbury Strategic Master Plan. Since the launch of PLAN: Nubian Square the RSMPOC meetings also include progress reports on the initiative. The committee meets monthly to discuss development and planning in Nubian Square.

All meetings are open to the public and community input is desired. For more information, on how to Join, Engage, and Take Action please visit bit.ly/theRSMPOC.

Please come join your neighbors to help shape the future of the neighborhood!

* Translation and interpretation will be provided in Spanish, Haitian Creole, and Cape Verde Creole.


Enlace de inscripción: bit.ly/RSMPOC-JUN2024
El número para marcar es el: (833) 568-8864
ID de la reunión: 161 842 3731

El Comité de vigilancia del Plan maestro estratégico de Roxbury se creó para controlar los proyectos incluidos en el Plan maestro estratégico de Roxbury. Dicho comité se reúne mensualmente para analizar el desarrollo y la planificación de Nubian Square. 

Para más información, sobre cómo unirse, participar y actuar, visite bit.ly/theRSMPOC.

* Habrá traducción e interpretación en español, criollo haitiano y criollo caboverdiano.


Lyen Enskripsyon an: bit.ly/RSMPOC-JUN2024
Nimewo pou rele a: (833) 568-8864
ID Miting la: 
161 842 3731

Yo kreye Roxbury Strategic Master Plan Oversight Committee (Komite ki Kontwòle Plan Metriz Estratejik Roxbury) pou sipèvize pwojè ki tonbe anba Roxbury Strategic Master Plan yo. Komite a rankontre chak mwa pou l diskite sou pwojè devlopman ak planifikasyon nan Nubian Square.

Pou plis enfòmasyon sou kijan pou Patisipe, Angaje ak Pran Aksyon, tanpri ale bit.ly/theRSMPOC.

* Yo pral bay tradiksyon ak entèpretasyon an Panyòl, Kreyòl Ayisyen, ak Kreyòl Cape Verde.
* Sirvisus di Interpretason ta bai oferesidu na iventu na Spanhol, Kriolu Haitianu i Kriolu Kabuverdianu.