PLAN: Nubian Square Parcel P3 Workshop 4

Jun 28, 2021

6:00 PM - 7:45 PM
Rss
 • Contact Name:

  Kelly Sherman

 • Contact Email Address:

  [email protected]

 • Type:

 • Location:

  Virtual Meeting

 • Contact Phone:

  617.918.5493

Description:

Registration: bit.ly/P3Workshop4
Call in: (833) 568 - 8864
Meeting ID: 161 363 5173

Please join members of the PLAN: Nubian Square team on June 28, 2021 from 6:00 PM–7:45 PM to discuss Parcel P3. During this workshop we will review P3 in the context of Roxbury and discuss the tradeoffs of different uses as well as the results of the Diverse Developer Survey. For more information please visit bit.ly/PlanNubian.

Únase a los miembros del equipo del PLAN: Nubian Square el 28 de junio de 6 p.m. a 7:45 p.m. para hablar sobre la Parcela P3. En este taller, revisaremos el P3 en el contexto de Roxbury y discutiremos las ventajas de los diferentes usos, así como los resultados de la Encuesta de Desarrolladores Diversos. Para más información, visite bit.ly/PlanNubian.

Tanpri rejwenn manm yo nan PLAN: Ekip Nubian Square nan dat 28 jen apati 6:00 PM–7:45 PM pou diskite sou Pasèl P3. Pandan atelye travay sa a nou pral revize P3 nan kontèks Roxbury epi diskite konpwomi yo sou diferan itilizasyon ansanm avèk rezilta sou Sondaj Devlopman Divèsifye a. Pou w jwenn plis enfòmasyon tanpri vizite bit.ly/PlanNubian.