800 Morrissey Boulevard Virtual Public Meeting

Dec 14, 2021

6:00 PM - 7:30 PM
 • Contact Name:

  Stephen Harvey

 • Contact Email Address:

  [email protected]

 • Contact Phone:

  (617) 918-4418

 • Type:

  Public Meeting

 • Location:

  Virtual

Description:

The BPDA is hosting a Public Meeting for the 800 Morrissey Boulevard project located in Dorchester. The purpose of the meeting is to discuss the Project Notification Form. The meeting will include a presentation followed by Q&A and comments from the general public.

The proponent is proposing to construct a six (6)-story residential building, totaling approximately 246,750 SF in gross floor area of residential/amenity space, together with a parking garage containing approximately 162 off-street parking spaces, plus structured bicycle storage. The residential building is proposed to contain a total of approximately 240 units, with a mix of studio units (approximately 104), 1-bedroom units (approximately 104), 2-bedroom units (approximately 25), and 3-bedroom units (approximately 7).

How to Participate:

Meeting link: https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIscOitqzwoEnRlEhjXAV5mndSoDn4avSo
Dial-in number: 833.568.8864
Meeting ID: 161 715 5728

Thông tin tạicuộchọpnàyrấtquantrọngđốivớiquývịvớitưcáchlàcưdânvàbênliênquantạiThànhPhố Boston. Các dịch vụ thông dịch có sẵn để truyền đạt thông tin tại các cuộc họp này mà bạn không phải trả thêm phí. Nếuquývịcầnsửdụngdịchvụthôngdịch, vuilòngliênhệ:

([email protected]) (617.918.4418)

Theo lịch, cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 12/14/2021. Vui lòng yêu cầu dịch vụ thông dịch muộn nhất là 5 ngày trước ngày họp.
 • Boston Planning & Development Agency
 • One City Hall Square, Boston, MA 02201
 • Tel: 617.722.4300  Fax: 617.248.1937
 • © 2021 Boston Planning & Development Agency